Arge Yıkama

Arge yıkama

Arge yıkama dünyada sektörel bazda yapmanın bir zorunluluk olduğunu belirtmek isteriz. Özellikle bilinçli bir şekilde yapılan faydalı sonuçlar doğuran Arge yıkama rekabet gücünü artırıcı bir özellik taşıdığını söylemek mümkün olmaktadır. Teknoloji tabanındaki değişime paralel olarak üretimin teknoloji içeriği de durmaksızın arttığını belirtmek mümkün. Arge yıkama ile teknoloji gücünün bütünüyle beyin gücünü kısmen ikame eden diğer bütün üretim faktörlerini de önemli ölçüde değişime uğratan bir üretici güç olma yolundadır ve bu niteliğiyle üretim faktörleri arasındaki nispî önemi de giderek hızlı bir yükselişte olduğunu gözlemlemekteyiz.

 

Arge yıkama ile değişim sürecinde teknolojiye ve çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime egemen ülkeler sanayi başta olmak üzere bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir üstünlük elde etme yolunda hız kesmeden ilerlemektedirler. Kısacası Arge yıkama sayesinde teknoloji ulusların rekabet üstünlüğünün tek anahtarı haline geldiğini söylemek mümkün olmaktadır. Dünya nimetlerinin yeniden paylaşılmasında ve toplumsal refahın yükseltilmesinde bilim ve teknoloji alanındaki üstünlük belirleyici bir unsur olarak görülmektedir Arge yıkama ile teknolojiyi üretmeyen ülkelerin teknolojiyi taklit etme olanakları artık ortadan kalktığını söylemek gerekir. DTÖ anlaşması patent ve benzeri zihinsel mülkiyet haklarının korunmasını bütün dünyada güvence altına alan bir hukuk düzenini de birlikte getirdiğini söyleyebiliriz. Arge yıkama çerçevesinde zira teknolojiye egemen olmayan ülke kökenli firmaların iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmek ve ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyacakları teknolojilerin transferindeki muhatapları bu dev firmalardan oluşumunu gerçekleştirmektedir.

Arge yıkama

Arge yıkama ile geleneksel korumacılığın giderek kalktığı bir dünyada rekabet edebilmek için asıl belirleyici olan yeni ürün ve üretim yöntemleri yeni yönetim teknikleri ve yeni teknolojiler geliştirmeye yönelik bütünsel bir yeteneğin kazanılmış olması gerektiğini söylemek gerekmektedir. Arge yıkama sayesinde üretici firmaların kısaca inovasyon yeteneği olarak anılan bu yeteneği kazanabilmeleri ise ancak kendilerinin de somut yeni bir ürün ya da üretim yöntemi yeni bir sistem geliştirmek ya da mevcutlarını iyileştirmek üzere Arge yıkama başlaması ile mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Küresel süreçler çerçevesinde teknolojiye ve çağımız teknolojisinin kaynağı olan bilime egemen ülkeler sanayi başta olmak üzere bütün ekonomik etkinlik alanlarında mutlak bir üstünlük elde etme yolunda ilerlediklerini de söyleyebiliriz.

WhatsApp Destek

0549 550 82 41

Whatsapp üzerinden yetkili ekibimizden destek alabilirsiniz.

Teklif ve Detaylı Bilgi :

Ürünler ilgili bilgi ve teklif almak için  formu doldurarak size ulaşmamızı sağlayabilirsiniz

Translate »